Laitoksen verkostoon liittyminen

LIITTYMISEN VAIHEET

  1. Rakennuslupaa varten tarvitset Pietarsaaren Veden lausunnon. Täytä rakennuslupahakemuksen jättämisen yhteydessä hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä. Lomakkeen saat toimistostamme kaupungintalolta tai täältä (107kB pdf). Liitä hakemukseen rakennuspaikkaa koskeva asemapiirros (mittakaava 1:500) ja toimita se suunnitteluyksikköömme. Suunnittelijat Anssi Tervaskangas, Emma Kivikangas tai vanhempi suunnittelija Bodil Dahlin auttavat tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Huom! Hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä täytetään aina kun on kyse uudesta liittymästä vaikka rakennuslupaa ei tarvittaisikaan.

  1. Pietarsaaren Vesi käsittelee hakemuksen ja antaa lausunnon, jossa ilmoitetaan mm. liittämiskohta sekä liittymis- ja padotuskorkeus. Lähetämme lausunnon sekä rakennusvalvontatoimistoon että sinulle. Toimita lausunto LVI-suunnittelijallesi.
  2. Rakennusluvan saatuasi teemme liittymismaksua koskevan päätöksen. Lasku liittymismaksusta lähetetään sinulle. Liittymismaksu peritään voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Toimita mahdollisimman nopeasti kiinteistön vesi- ja viemäripiirustukset (asemapiirustus, pohjapiirustus ja linjapiirustus) kahtena kappaleena Pietarsaaren Veden suunnitteluyksikköön. Yksi sarja suunnitelmia jää Pietarsaaren Vedelle, toisen saat takaisin itsellesi.
  3. Kun liittymismaksu on maksettu sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat on toimitettu, allekirjoitetaan liittymissopimus. Liittymissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tehdään myös kirjallinen työtilaus tonttijohtotyöstä.

Huom! Liittymissopimuksen allekirjoittaa kiinteistön omistaja. Jos kiinteistön omistaa useampi henkilö, täytyy jokaisen allekirjoittaa liittymissopimus.

  1. Sovi tonttijohtojen rakentamis-/liittämistyöstä vähintään viikko etukäteen verkostoinsinööri Jon Majorsin tai verkostomestari Reijo Viinikan kanssa. Tonttijohtotyö suoritetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja kirjallinen työtilaus on tehty.

Tonttijohtotyö sisältää tonttijohtojen rakentamisen sekä liittämistyön katualueelta 1 - 1,5 metriä tontin rajan sisäpuolelle. Lasku tonttijohtotyöstä lähetetään, kun työ on suoritettu. Tonttijohtotyö laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

TONTTIJOHTOJEN SANEERAUS

Tonttijohtojen käyttöikä vaihtelee 20 vuodesta 40 vuoteen olosuhteista ja materiaalista riippuen. Tonttijohtojen saneeraus voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi vuodon ilmaannuttua tai silloin kun Pietarsaaren Vesi saneeraa verkostoaan kiinteistön läheisyydessä. Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohdon saneerauskustannuksista liittämiskohtaan saakka. Tonttijohtotyöt yleisellä alueella suorittaa Pietarsaaren Vesi ja siitä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Jos haluat saneerata tonttijohtosi, ota yhteyttä suunnitteluyksikköömme, Anssi Tervaskangas, Emma Kivikangas tai Bodil Dahlin.

TERMIT

Liittämiskohta on määritelty liittymissopimuksessa. Esimerkin liittämiskohdasta näet alla olevasta kuvasta. Liittämiskohta määrittelee laitoksen ja liittyjän välisen vastuurajan: kiinteistönomistaja tai haltija on vastuussa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka.

image