Aktuellt

Nya vatten- och avloppsvattenavgifter från 1.4.2020

02.03.2020« Tillbaka

Bruksavgifter:

  • Bruksavgiften för vatten höjs från 1,58 (1,96; moms 24 %) euro/m3 till 1,68 (2,08; moms 24 %) euro/m3.
  • Bruksavgiften för avloppsvatten höjs från 1,74 (2,16; moms 24 %) euro/m3 till 1,86 (2,31; moms 24 %) euro/m3.

Orsaken till prisjusteringarna är kostnadsutvecklingen som är att vänta, behovet av investeringar samt ett ökat avkastningskrav till staden.

Med höjningen ökar de årliga utgifterna för en fyra personers familj, som bor i ett egnahemshus och använder 160 kubikmeter vatten per år, med ca 51,90 euro (6,5 %). Förra gången grundavgifterna och bruksavgifterna höjdes var 1.1.2016.

Mervärdeskatten i avgifterna ovan har beaktats enligt skattefoten som gällt vid skrivandets stund (24 %). Ändringar i skattefoten påförs kundavgifterna automatiskt.