Affärsverket Jakobstads Vattens organisation

Direktionen för Affärsverket Jakobstads Vatten 2017-2021

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare
Johan Karjaluoto, ordförande, sfp Trey Howard, sfp
Ann-Sofi Storbjörk, viceordförande, sdp Kari Viinikka, sdp
Sixten Rönn, sfp Mattias Granroth, sfp
Hannele Teir, sfp Kristina Lundström-Björk, sfp
Markku Pukkinen, sdp May Nyman, sdp
Harri Kaltiala, vf Esa Ahonen, vf
Kiti Lindén, sfp Maria Lunabba, sfp

Affärsverket Jakobstads Vatten

Verkställande direktör

 • Andreas Svarvar

Administration

 • Anni Liljekvist, byråsekreterare

 • Marit Aaltonen, faktureringsansvarig

 • Peter Lentinen, ekonomisekreterare

Planering

 • Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör

 • Emma Kivikangas, planeringsingenjör

 • Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör

Ledningsnäten

 • Reijo Viinikka, nätverksmästare

 • Jon Majors, nätverksingenjör

 • Montörer, 6 st

 • Lagerpersonal, 2 st

Reningsverken

 • Glenn Lahtinen, driftschef

Åminne vattenverk

 • Marko Pisilä, driftsingenjör

 • Processkötare, 5 st

 • Servicemän, 2 st
 • Laboratorieansvarig

 • Laborant, deltid

 • Städerska, deltid

Alheda reningsverk

 • Leif Nyberg, driftsingenjör

 • Processkötare, 4 st

 • Städerska, deltid