Aktuellt

Kokuppmaningen fortsätter

24.04.2024« Tillbaka

24.4.2024, kl. 16:40


MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR
JAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo. I det rutinmässiga vattenprovet som togs 22.4.2024 har det även konstaterats enterokocker.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska fortsättningsvis kokas i 5 minuter.

Vattenbolaget utför fortsättningsvis en effektiverad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan har tagit nya prov på onsdag 24.4.2024 och svaren från dessa provs analyser kommer att fås på torsdag 25.4.2024 (koliforma bakterier och e-coli) och fredag 26.4.2024 (enterokocker).

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Enterokocker är tarmbakterier, som inte får förekomma i hushållsvatten. Förekomsten tyder på att hushållsvattnet är förorenat med t.ex. ytvatten.

Information:
https://www.pedersore.fi/sv/miljoehaelsa-och-djur/haelsoskydd/hushallsvatten/