Aktuellt

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR

25.04.2024« Tillbaka

25.4.2024, kl. 15:30

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR
JAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN SKA FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo.

I de uppföljningsprov (12 st) som togs 24.4.2024 har inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterats. Svar gällande enterokocker för dessa prov fås på eftermiddagen fredag 26.4.2024.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska fortsättningsvis kokas i 5 minuter.

Vattenbolaget utför fortsättningsvis en ökad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Se mera information och vanliga frågor och svar gällande hushållsvatten på Miljöhälsan Kallans hemsida (hushållsvatten).

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Information:

https://www.pedersore.fi/sv/miljoehaelsa-och-djur/haelsoskydd/hushallsvatten/