Ajankohtaista

Uusi toiminta-alue-ehdotus 2020

03.09.2020« Takaisin

Liikelaitos Pietarsaaren Veden johtokunta on kokouksessaan 20.8.2020 päättänyt asettaa uudestaan nähtäville Pietarsaaren Veden tarkistettua toiminta-aluetta koskevan ehdotuksen.

Pietarsaaren Veden vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alue-ehdotus on esitetty kartalla (katso tästä). Uusi ehdotus on myös yleisesti nähtävillä virka-aikana 7.9 – 12.10.2020 Pietarsaaren Veden toimitiloissa, osoitteessa Strengberginkatu 1.

Uutta toiminta-aluetta koskevat mielipiteet ja huomautukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa kirjallisesti osoitteeseen:

Liikelaitos Pietarsaaren Vesi, PL 41, 68601 Pietarsaari