Jäteveden laatu

Lupaehdot

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut Pietarsaaren Vedelle 30.11.2005 päätöksen kaupungin jäteveden puhdistamolta mereen johdettavien puhdistusvaatimuksia. Kokonaistypen poistoteho lasketaan vuosikeskiarvona ja muut arvot neljännesvuosikeskiarvoina.

Puhdistusvaatimukset ovat 1.1.2010 jälkeen:

mg/l red. %
BOD7 10 95
CODcr 75 85
P 0,3 95

Analyysitulokset

2009 2010 2011 2012 2013
% mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l
Kiintoaine 95,0 19,9 94,0 17,70 95,6 16,8 93,7 18,9 95,4 13,6
BOD7 95,7 11,5 95,8 10,40 96,4 10,0 94,8 10,9 96,3 8,5
CODcr 92,4 54,8 91,4 54,50 92,9 50,1 91,3 50,3 91,8 50,6
Ptot 96,7 0,33 96,2 0,29 97,4 0,23 96,4 0,26 97,8 0,18