Kontaktuppgifter

Jakobstads Vatten
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad
Tfn 06 786 3111

I faktureringsärenden mottagning vardagar kl. 10:00-14:00. Vid andra tider och i övriga ärenden enligt tidsbokning.

e-post: förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Avdelning Namn Telefon Gsm
Andreas Svarvar, verkställande direktör 044 785 1262

Administration

Anni Liljekvist, byråsekreterare 044 785 1448
Marit Aaltonen, fakturerare 786 3748
Peter Lentinen, ekonomisekreterare 786 3323

Planering, anslutningsärenden

Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör 786 3464 044 785 1464
Emma Kivikangas, planeringsing. (Ledig) 786 3511 044 785 1511
Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör 044 785 1326

Reningsverken

Glenn Lahtinen, driftschef 786 3759 044 785 1759
Åminne vattenverk, driftsövervakning, dricksvattenproduktion 786 3711
Tom Dahlfelt, driftsingenjör, Åminne vattenverk 050 512 0118
Alheda reningsverk, rening av avloppsvatten 786 3716
Leif Nyberg, driftsingenjör, Alheda reningsverk 786 3717 044785 1717

Ledningsnäten

Tomtledningar, vattenmätare

Reijo Viinikka, nätverksmästare

786 3270 044 785 1270

Ledningsunderhåll, läckor, stockningar m.m.

Jon Majors, nätverksingenjör

044 066 8658

Vattenledningsläckor, avloppsstockningar m.m.
Detta nummer gäller för störningar utanför normal arbetstid
044 7851 999